PIERWSZA POMOC DLA AKTYWNYCH

SPORT TO ZDROWIE, LECZ CZASEM AKTYWNOŚĆ LUB FORMY EKSTREMALNE MOGĄ POWODOWAĆ URAZY. WARTO BYĆ ŚWIADOMYM I PRZYGOTOWANYM NIE TYLKO NA AKTYWNY WYPOCZYNEK ALE RÓWNIEŻ NA NAGŁĄ SYTUACJĘ AWARYJNĄ, STRESOWĄ. TYM SAMYM POTRAFIĆ REALNIE UDZIELIĆ POMOCY SOBIE I INNYM. ZAKRES SZKOLENIA DLA AKTYWNYCH ZALEŻY OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB. SZKOLENIE ADRESOWANE JEST M.IN. DO: STRZELCÓW SPORTOWYCH, SKOCZKÓW SPADOCHRONOWYCH, TRENERÓW CZY UCZESTNIKÓW TAK MODNYCH OSTATNIMI CZASY EKSTREMALNYCH BIEGÓW TERENOWYCH.

Uczestnicy stacji ćwiczeniowej będą nieść pomoc koledze skoczkowi, który za zdecydowanie za późno otworzył spadochron. Najprawdopodobniej doznał wielu obrażeń ciała. Kursanci spotkają się tu z poważnymi obrażeniami ciała. Ale nie to będzie najtrudniejsze. Najbardziej wymagającą częścią będzie opanowanie lęku, niepokoju, dezorientacji poszkodowanego, a także zgranie własnego zespołu.

omawiane zagadnienia

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, pozostałych uczestników
 • Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Elementy anatomii i fizjologii
 • Badanie wstępne
 • Badanie urazowe/szczegółowe
 • Zasady postępowania przy osobie przytomnej zdezorientowanej/agresywnej
 • Zasady postępowania z osobą nieprzytomną
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Praktyczne wykorzystanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
 • Stany nagłe: cukrzyca, padaczka, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu
 • Zasady postepowania z osobą odwodnioną
 • Urazy: złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wsparcie psychologiczne
 • Wzywanie pomocy

Chcesz wziąć udział w prawdziwym i realnym szkoleniu? Masz dość oglądania prezentacji i filmów?
CHCESZ DZIAŁAĆ ?! Pisz, dzwoń - przygotujemy szkolenie dla ciebie !!!

instagram

linkedin